Bygg, anlegg

Building, construciton iconBygg, anlegg

 • Hva kan vi bistå med?

  Vi har medarbeidere med mange års erfaring fra patentering av løsninger innen bygg- og anleggsnæringen. Vi har også medarbeidere med mange års erfaring fra immaterialrettslige tvister innen dette området.

  Våre rådgivere bistår ved utarbeidelse og prosessering av søknader om patent, design og varemerke. De kan også bistå ved inngrepsvurderinger, «freedom to operate»-analyser og i konflikter i og utenfor domstolene.

  Våre advokater og advokatfullmektiger bistår også våre kunder med å forfølge rettighetskrenkelser i og utenfor domstolene, i tillegg til annen juridisk rådgivning innen immaterialrettsområdet.

  Ta kontakt med en av våre IP-rådgivere hvis du vil vite mer!
 • Har du en smart løsning? Er den beskyttet?

  En av de største utfordringene for bygg- og anleggsnæringen fremover vil være tilgangen på arbeidskraft med riktig kompetanse. Like viktig vil det være å jobbe smartere, mer effektivt og innovativt for få mest mulig bygg og anlegg for de investerte midler og ikke minst for å sikre nye oppdrag og kontrakter i konkurranse med andre. Bygg- og anleggsnæringen er også et industriområde som er vant til å konkurrere.

  Å utvikle smartere, mer miljømessige og mer rasjonelle metoder vil derfor være et satsingsområde for å vinne i konkurransen med andre. Slik utvikling kan for eksempel være nye forskalingssystemer, armerings- og forspenningssystemer, utstyr for bygge- og anleggsprosessene.  Å beskytte resultatene av dette utviklings- og innovasjonsarbeidet kan følgelig være et strategisk viktig virkemiddel for å sikre eget handlingsrom («freedom to operate»). 
 • Hva gjør konkurrentene?

  I 2012 var ifølge statistikk fra Patentstyret den største gruppen av norske og utenlandske patentsøknader innen kategorien «Bygg/anlegg og termodynamikk».  Prosentvis var 35 % av alle innleverte søknader med norske søkere innen denne gruppen. Tilsvarende tall for norske søknader med utenlandsk søker var ca. 45 %.

  Dette tilsier at bedrifter i bygge- og anleggsindustrien har mange rettigheter å forholde seg til, rettigheter de ikke kan la være å forholde seg til, samtidig med at det vil være viktig å sikre eget handlingsrom. 

  Dette kan gjøres gjennom overvåking av konkurrentene og/eller teknologiområder. Dette kan også gjøres gjennom en bevisst strategi for håndtering av egne immaterielle rettigheter i form av patenter.