Acapo

Acapo iconAcapo

 • Vår historie

  Acapos historie kan dateres tilbake til 1924 da selskapet ble grunnlagt som AS Bergen Patentkontor.

  Bergen Patentkontor fusjonerte med Actio-Lassen AS og ble Acapo AS i 2006. Avdelingen i Trondheim ble åpnet i 2006.

  I 2010 ble det Oslobaserte selskapet ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS fusjonert inn i Acapo AS.

  Første januar 2019 fusjonerte vi inn Fluges patent as, og fikk dermed også et kontor i Fredrikstad.

  I dag er vi derfor, som et av landets ledende rådgivningskontor innen IP, godt representert i 4 norske byer.
 • Organisasjon

  Acapo er én enhet selv om vi geografisk er lokalisert flere steder i landet. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vi jobber fullelektronisk og alle kontorene er knyttet opp mot samme system og under én ledelse. Vi har felles administrasjon, en juridisk avdeling og en patentavdeling. På denne måten jobber vi som en enhet med alle de fordeler dette har. Samtidig er vi tilstede i fire forskjellige byer og derfor tettere på flere av kundene våre. Vi har også fordelen av å kunne tilby stillinger i de fire norske byene. På denne måten kan vi lettere tiltrekke oss den beste kompetansen på vårt område. 

  Vår ledelse:

  Hilde Vold-Burgess
  er advokat, partner og daglig leder i Acapo. Hun har det overordnede ansvaret for ledelse, utvikling og driften av selskapet og dets fire kontorer.

  Kjersti Rogne er advokat, partner og leder av juridisk avdeling i Acapo, med ansvar for våre advokater og jurister samt det juridiske arbeidet hos oss. 

  Alexander Johann Bjørnå er European Patent Attorney og leder for patentavdelingen, med ansvar for våre patentrådgivere og alt patentrelatert arbeid hos oss.

  Karianne Torp Andersen er HR/Personalsjef, partner og har ansvaret for kompetanseutviklingen i Acapo. Hun har personalansvar for de ansatte i Acapos samtlige fire avdelinger.
 • Vårt varemerke

 • Vårt arbeid

  Høy kvalitet og god service er sentralt for oss i alt vårt arbeid for kunder og samarbeidspartnere. Den viktigste verdien i vår bedrift er våre høyt kvalifiserte rådgivere, assistenter, administratorer og øvrige stab. Deres omfattende og varierte kunnskap og erfaring setter oss i stand til å tilby en rådgiving som ikke bare retter seg mot IP-relaterte spørsmål og problemstillinger, men som også tar hensyn til den forretningsmessige delen som er sentral for enhver virksomhet. Vi dekker alle tekniske områder og kan bistå i alle juridiske  og strategiske spørsmål innen IP. Du finner mer informasjon under «tjenester».
 • Vår visjon

  Vår visjon er at Acapo skal være den foretrukne samarbeidspartner for det norske næringsliv globalt og for internasjonale kunder lokalt.
 • Vår misjon og våre verdier

  Våre kjerneverdier reflekteres i vår bedriftskultur. Disse kombinert med vår kunnskap og erfaring hjelper oss i vår misjon om å skape forsprang og handlingsrom for våre kunder i møte med deres konkurrenter.

  TROVERDIGHET
  ENGASJEMENT OG KREATIVITET
  RESULTATORIENTERING
  SAMHANDLING OG LÆRING
  GLEDE OG RAUSHET
 • Nettverk og Medlemskap

  Vi har et stort og veletablert nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Acapo kan derfor alltid velge den beste ekspertise og service til ethvert IP-oppdrag hvor som helst i verden. Dersom du er gründer, representerer en liten eller stor virksomhet, er nasjonal eller internasjonal - Acapo er her og kan bistå deg i hele verden.

  Acapo og våre rådgivere er medlemmer av flere nasjonale og internasjonale nettverk og organisasjoner, flere innenfor IP bl.a.: INTA, FICPI, ITMA, EPI,  Marques og LESI, INTERTY, samt Norsk Patentingeniørforening og Den Norske Advokatforening.