FAGSTOFF

Ny NKU-sak: ulovlig etterligning av spekeskinkeprodukt

Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) kom i sak nr. 05/2014 til at forpakning med spekeskinke var en produktetterlikning etter markedsføringsloven § 30.

NKU kom i saken til at Nortura SA sin spekeskinke GILDE SPEKESKINKE utgjorde en ulovlig produktetterligning av Grilstad sitt produkt STRANDASKINKE.

Vi siterer følgende fra uttalelsen: «Forbruker vil ikke merke seg forskjellen i blåtone, og det er flertallets syn at forpakningens likhet med STRANDASKINKE medfører en fare for forveksling blant en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. All den tid STRANDASKINKE har en betydelig markedsandel, må dette anses som en urimelig utnyttelse av konkurrentens posisjon.»

Grilstad AS ble ikke gitt medhold i at GILDE frosne hamburgere utgjorde en krenkelse av Grilstad sine tilsvarende frosne hamburgerprodukter.

Link til uttalelsen, med bilder, finnes her: http://konkurranseutvalget.no/2014/sak-nr-05-2014-article1188-653.html