NYHETER

Merket for God Design!

Acapo og designerne i Anti i mottok i går kveld Merket for God Design under Designdagen på Norsk  design- og arkitektursenter 15. april.

Utmerkelsen be mottatt i kategorien visuell design for den nye profilen til Acapo.

Juryen uttaler følgende: Bygger bro. Profilen kommuniserer et vanskelig budskap på en enkel måte, og bygger på troverdig vis bro mellom jus og kreativ virksomhet. Den skiller seg ut med en spennende fargepalett, kreativt språk og islett av humor. Illustrasjonene viser hele prosessen fra idé til sluttprodukt, i tråd med Acapos formål om å bidra tidlig i utviklingsprosessen. Profilen kommuniserer inn mot flere bransjer, og fremstår som et helhetlig kommunikasjonskonsept som man tror på. Juryen mener profilen illustrerer teknisk innsikt, som skaper høye forventninger til Acapos tjenester. I samarbeid med Anti har Acapo fått en identitet som står tydelig frem i en bransje hvor visuelle profiler holder et høyt nivå.  

Mer informasjon finner dere her: http://doga.no/nyhet/acapo  

Immaterielle rettigheter kan være et tungt og komplisert fagfelt. For å lykkes med å nå ut til nye kunder kreves enkel og engasjerende kommunikasjon. Dette manglet hos Acapo.  

Vi ønsker å bygge ned de barrierene som gjør at potensielle kunder ikke tar kontakt med oss. Ofte kontaktes vi først når det er oppstått et problem i tilknytning til den immaterielle verdien eller rettigheten. Da kan det være for sent, eller det blir en lang og tung vei til målet. Ved hjelp av den nye profilen vår kommuniserer vi at man bør være bevisst og proaktiv ved å søke bistand i en tidlig fase.  

Vi er veldig fornøyd med den nye profilen vår og med utmerkelsen: Merket for God Design.  

Tusen takk til Anti for et godt samarbeid!

Fotograf: Norsk- design og arkitektursenter ved Johnny Syversen