NYHETER

London-avtalen implementeres i Norge

London-overenskomsten er nå vedtatt i Norge, og det er vedtatt endringer i patentloven i denne forbindelsen. Endringene  antas å  få virkning fra 1. januar 2015. Dette gjelder europeiske patentsøknader der godkjent patent blir publisert etter 1. januar 2015. Et europeisk patent som skal valideres etter dette tidspunktet trenger bare å få oversatt patentkravene til norsk. Beskrivelsen må bare oversettes dersom den er på fransk eller tysk, og da til norsk eller engelsk.

Internasjonale søknader blir også påvirket av denne endringen i patentloven. Internasjonale patentsøknader som kommer til Norge i den nasjonale fasen etter 1. januar 2015 kan innleveres og behandles på engelsk. Når en slik søknad blir godkjent trenger kun patentkravene å bli oversatt til norsk.

For Acapo AS