NYHETER

Krise eller mulighet?

I Acapo har vi har sett på 4 forhold relatert til IP og IPR som mange SMB-bedrifter står i og bør tenke på i dag:

  1. Likviditet
  2. Finansiering
  3. Posisjonering
  4. Konkurs

Det engelske ordtaket «Necessity is the mother of invention» gjenspeiler den utemmelige drivkraften som små og mellomstore bedrifter har for å kunne tilpasse seg i krisetider og posisjonere seg for fremtiden. Nå spør mange seg om de kan snu en krise til en mulighet?

Immaterielle rettigheter kan brukes som verktøy for å kunne komme styrket ut av denne krisen.