ARTIKLER, NYHETER

Kontraroterende vindturbiner til havs – Havvindens lyspære

En vindmølle på gul konstruksjon

Europas energikrise viser hvor avhengig vi har blitt av ren og stabil energi. Selv om vi er svært gode på vannkraft i Norge, så viser energikrisen at det ikke er nok. Når vi da har verdens beste forhold for vindkraft til sjøs, var det vel snarere et spørsmål om når vi fikk en skikkelig nyvinning innen havvind her til lands, enn om vi fikk det. World Wide Wind har nå funnet opp en slik nyvinning, og de kaller det selv for et «Tesla-øyeblikk» når de ser på oppfinnelsens potensiale for å revolusjonere havvindindustrien.

En vindmølle på gul konstruksjon

Til forskjell fra dagens teknologi, som består av én horisontal turbin, så er teknologien til World Wide Wind basert på vertikale kontraroterende turbiner. Denne teknologien lar møllene være vesentlig mer effektive ved at en genererer strøm gjennom at det er en stator og en rotor som roterer mot hverandre. Kontrarotasjonen hjelper også med å nulle ut reaksjonskreftene som virker inn på innretningen. Møllene som baseres på World Wide Winds teknologi er ikke bare mer effektive strømprodusenter, men også bedre for fugler, insekter og andre dyr. Dette er fordi de lettere vil bli oppfattet av dyr og fugler som en naturlig hindring slik at de styrer unna masten, og fordi de ikke har bladtupper som roterer i over 300 km/t, slik som konvensjonelle vindmøller.

På grunn av at møllen opererer i et vertikalt plan, og derfor kan fange vind fra alle retninger, behøver en ikke en yaw-motor eller et maskinrom i toppen av masten. Den tunge generatoren er derfor flyttet til foten av masten. Dette kutter ned på produksjonskostnader og forenkler vedlikehold, samtidig som det er med på å bedre balansen til masten ved at bunnen av masten nå fungerer som et lodd. Når en kutter ned på maskineriet, fjerner en også bevegelige deler som krever vedlikehold, og en reduserer vibrasjoner som kan være skadelige for fugl, fisk, dyr og innsekter som er nær møllen. En annen fordel, er at møllen skaper mindre turbulens sammenlignet med konvensjonelle vindmøller og lar operatører derfor plassere flere møller i samme område, med kun 500 meter mellom møllene. Det betyr også at det er vesentlig mindre støy for naboer.

Målet er i første omgang å lage flere prototyper på teknologien og selskapet søker i disse dager investorer for det neste leddet i utviklingen av selskapet. De håper på å ha en fungerende 3 MW modell klar innen 2026, og en 400m høy koloss med 40 MW kapasitet klar innen 2029.

Møllen til World Wide Wind er en fantastisk nyvinning innenfor grønn energi til sjøs, og vi i Acapo er stolte over å ha kunnet bistå World Wide Wind med å beskytte deres ideer og visjon.

For
ACAPO AS

Sjur Sølsnes

For mer informasjon kontakt:

Stein Roar Gjøen

Sjur Sølsnes