FAGSTOFF

HVORDAN PÅVIRKER BREXIT DINE EUROPEISKE VAREMERKE- OG DESIGNRETTIGHETER?

Great Britain and EU, Brexit referendum concept

Brexit – konsekvenser for varemerkeregistreringer og registrerte design

Når vi nå har beveget oss inn i år 2020 ser det omsider ut til at den lange ferden mot Brexit begynner å nærme seg slutten, og Storbritannia gjør seg klar til å forlate EU den 31. januar 2020. I denne forbindelse ønsker vi i Acapo å informere om hvilke følger Brexit vil ha for de som er innehavere av design- og varemerkesøknader og -registreringer i EU.

Selv om den offisielle datoen er 31. januar, har partene fortsatt en overgangsperiode på 11 måneder til å forhandle. Den endelige fristen for en avtale mellom Storbritannia og EU er derfor 31. desember 2020.
Heldigvis er det allerede nå klart hvilke konsekvenser Brexit vil få for de som dag har varemerke- eller designrettigheter i EU og ønsker at disse skal gjelde i Storbritannia når løsrivningen er endelig.

For varemerker og design som er registrert i EU den 31. desember 2020 vil de britiske varemerke- og designmyndighetene (UKIPO) automatisk opprette korresponderende rettigheter i Storbritannia. Eieren vil dermed få en separat registrering i Storbritannia med samme søknads- og registreringsdato som den opprinnelige EU-registreringen. Denne prosessen vil ikke kreve noen offentlige avgifter, men det er viktig å merke seg at for alle registreringer med fornyelsesfrist som faller etter 31. desember 2020 må det også betales fornyelsesavgift til UKIPO for at beskyttelse skal opprettholdes i Storbritannia.
Registreringshavere som ikke ønsker en korresponderende UK-registrering kan ved søknad til UKIPO be om at registreringen ikke konverteres.

For søknader som er under behandling i EUIPO den 31. desember 2020 vil det være en overgangsperiode på 9 måneder (frem til 30, september 2021), hvor det er mulig for søkeren å be om en identisk søknad i Storbritannia som beholder søknadsdatoen fra EU-søknaden. En slik søknad vil behandles som enhver søknad inngitt direkte til UKIPO, og det vil derfor være nødvendig å betale vanlig søknadsavgift.

Merk at det ovenstående også gjelder for internasjonale registreringer som utpeker EU gjennom Madrid- eller Haag-systemet.

Acapo vil i god tid før den 31. desember 2020 påse at det opprettes korresponderende UK-saker i våre systemer for samtlige EU-registreringer vi håndterer. Disse sakene vil naturligvis oppdateres med korrekte registreringsnumre fra Storbritannia så snart de mottas fra UKIPO. Det vil også sendes ut informasjon om kommende fornyelsesfrister for både EU-registreringer og korresponderende UK-registreringer.

Dersom du har noen spørsmål knyttet til dine rettigheter og hvilke konsekvenser Brexit vil ha for disse er det naturligvis bare å ta kontakt med oss.

For Acapo AS

Alexander Hallingstad