NYHETER

Globalt all-time high for piratkopier

Det er fra flere hold over mange år slått alarm om et stadig økende omfang av piratkopier.  I en nylig publisert rapport fra det amerikanske analyseselskapet Global Financial Integrity (GFI) anslås at målt i omsetningstall utgjør salget av piratkopier den absolutt største kriminelle næringen på verdensbasis.

Ny rapport

I rapporten med tittelen «Transnational Crime and the Developing World» utgitt 27. mars 2017 går det frem at omsetningen av piratkopier rangeres som nummer én på listen over de internasjonale kriminalitetene med størst omsetningsomfang. På andre og tredje plass rangeres henholdsvis narkotikaomsetning, og omsetningen knyttet til menneskehandel. I rapporten gis også en oversikt over en rekke andre næringer som infiltreres av tilsvarende internasjonal kriminalitet.  Rapporten tallfester en estimert omsetning av counterfeits til mellom USD 923 billion opp til USD 1.13 trillion, hvilket utgjør omlag mellom svimlende 14.000 til 19.000 milliarder norske kroner. Aftenposten sammenligner i sin omtale av rapporten tallene med tallene for det norske oljefondet som var verdt 7.800 milliarder norske kroner tirsdag denne uken.

I rapporten fastslås at det generelle trekket ved de kriminelle næringene er høye profitter i kombinasjon med lav risiko understøttet av et globalt illegalt finansielt system. Disse faktorene driver frem og tiltrekker flere kriminelle aktører, hvilket igjen øker omfanget. Rapporten setter søkelys på hvordan slik internasjonal handel undergraver økonomier, samfunn og styresett i utviklinglandene, og det etterlyses mer effektiv nasjonal og internasjonal innsats for å bekjempe de kriminelle nettverkene.

Som påpekt av rapporten fra GFI er «penger» den primære drivkraften hos aktørene bak piratkopiene. Dette innebærer at øvrige forhold rundt produktet som er viktig for forbrukeren oftest er underordnet.

Om counterfeits (piratkopier)

Den amerikanskbaserte organisasjonen International Anti Counterfeiting Coalition (IACC) likestiller  en counterfeit med «Intellectual Property (IP) Theft» og definerer dette som produksjon eller omsetning av noens varer uten deres samtykke. Varene er oftest bestående av lavkvalitetskomponenter i et forsøk på å lage en billig etterligning av varer under varemerker som  forbrukeren har god kjennskap til.

De fleste kjenner til at det florerer piratkopier av kjente merkevarer for klokker, klær, sminke som er mer vanlige forbruksvarer. Mange kan også ha en forestilling om at dette er varer en kan «spotte» som piratkopier enten dette er på markeder i utlandet, salg over mer eller mindre seriøse nettsteder eller i bruktmarkedet. Det som er mindre kjent er at varer som bildeler, flydeler, medisiner og sigaretter, som fremstår som originale varer, i realiteten er piratkopier.

Kilder:

Rapporten «Transnational Crime and the Developing World» skrevet av Channing May, GFI Policy Analyst, gjenfinnes i sin helhet her: http://www.gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/

Aftenpostens omtale av rapporten kan leses her; http://www.aftenposten.no/okonomi/Omsetningen-i-internasjonal-krim-16000-milliarder-kroner-618101b.html

IACC om counterfeits: http://www.iacc.org/30.03.2017 Advokat Kjersti Staven-Garberg for Acapo AS