NYHETER

Falske fakturaer / Fakturasvindel

Sikring av immaterielle verdier går over tid og det er flere fakturaer i prosessen. Dessverre har en del aktører sett sitt snitt til å sende ut falske eller misvisende fakturaer. Dette skjer ofte i forbindelse med publisering av søknader og da spesielt PCT-søknader, men også ved meddelelse av patent i det Europeiske patentverket (EPO). Det er dessverre heller ikke uvanlig ved fornyelser av varemerker at det dukker det opp slike fakturaer.

Det er viktig å være klar over at ved å betale disse falske fakturaene oppnår man ingen rettighet, det er ren svindel. Derimot er det viktig at de ekte fakturaene likevel betales i rett tid, hvis ikke risikerer man å tape sine rettigheter. Det er derfor viktig å informere de hos deg som har ansvaret for å betale fakturaer.

Alle fakturaer i denne prosessen vil bli sendt fra oss, og inkluderer offentlige avgifter. Er du i tvil om du skal betale en faktura, kan du sende en kopi til oss for kontroll. Det er bedre å sende kopi en gang for mye enn en gang for lite. Merk at mange av disse falske fakturaene er ganske utspekulerte og er gjerne påført ditt navn, varemerke eller tittel på oppfinnelsen.     Eksempler Noen lister over slike saker i Norge finnes her:            
https://www.patentstyret.no/om-oss/betalingsinformasjon/advarsel-mot-falske-fakturaer/  

Vedrørende internasjonale (PCT) patentsøknader:             http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html  

Vedrørende internasjonale varemerkesøknader:             http://www.wipo.int/madrid/en/fees/invoices_2016.html  

Vedrørende Europeiske patenter (EPO):             http://www.epo.org/warning.html

 Merk at stadig nye aktører dukker opp, så listene vil ikke nødvendigvis være oppdaterte. Ta kontakt med din rådgiver i Acapo om du er i tvil.