FAGSTOFF, Uncategorized @no

En kunstig intelligens kan ikke være oppfinner

En illustrasjon av en prosessor i et serverrom med teksten AI i midten av prosessoren

Lisens:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Skaper: Mike MacKenzie

EPOs ankeinstans (Board of Appeal) har nylig publisert sin avgjørelse i sak J 8/20, hvor den tar stilling til om en AI, eller kunstig intelligens, kan være oppfinner. I patentsøknaden var den kunstige intelligensen DABUS oppført som oppfinner. Ankeinstansen finner at det kun kan være et menneske som er oppfinner, og derfor kunne ikke den kunstige intelligensen DABUS være oppfinner. Fremfor å oppføre DABUS som oppfinner, så skulle eieren av DABUS eller i det minste brukeren av DABUS vært oppført som oppfinner. Løsningen er enkel og gir et klart og praktisk svar på noe som filosofisk kan være en vanskelig problemstilling.

Les hele saken her: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j200008eu1.html

For Acapo

Sjur Sølsnes