NYHETER

Datoen er spikret: Unitary patent (enhetspatentet) og Unified Patent Court (UPC, den europeiske patentdomstolen) er operative fra 1. juni 2023.

Unified Patent Court (UPC) logo

Nå er endelig klart. Den nye domstolen (UPC) vil ta avgjørelser i patentsaker som vil være gyldig for flere EU land, se liste over land her

 

Allerede fra 1. mars 2023 kan søkere og innehavere av EP patenter/søknader velge å «opte ut»; altså begjære at UPC ikke skal ha domsmyndighet for sine patenter. Dersom man ikke foretar seg noe, vil EP-søknader og EP-patenter falle inn under domsmyndigheten til UPC i tillegg til nasjonale domstoler. Hvilken domstol saken burde gå for er avhengig av en rekke faktorer og må vurderes fra gang til gang.

 

 

Etter meddelelse av et europeisk patent kan man som før validere patentet i de landene man ønsker, men nå kan man også begjære et unitary patent (enhetspatent) som da gjelder i de 17 landene i EU som er med i ordningen så langt. Tvister forbundet til enhetspatentet kan bare avgjøres av UPC.

 

Vi har jobbet lenge med tilpasninger til det nye systemet og har kvalifiserte rådgivere som kan bistå både med strategiske valg hva gjelder unitary patent og UPC, samt melde fra om opt-ut eller krav om enhetseffekt. Ta derfor kontakt dersom du trenger vår bistand eller har IP-relaterte spørsmål.