NYHETER

Covid-19 update

Det er normal drift i Acapo AS.

Vi er nå inne i en fellesdugnad for å unngå/begrense smittespredningen i Norge, men det er også viktig at vi alle bidrar så godt vi kan til å holde hjulene i gang.

Acapo har normal drift, men vi har flyttet de fleste av våre medarbeidere til en hjemmekontorløsning. Våre rådgivere er fortsatt tilgjengelige som vanlig på e-post og telefon, og alle saker og frister i våre systemer vil som normalt bli godt ivaretatt.

Vi følger nøye med på utviklingen og de råd som gis av FHI, samt informasjon fra Patentstyret og andre offentlige myndigheter i Norge og utlandet.

Ta vare på hverandre og følg FHI sine anbefalinger! På denne måten bidrar du til denne fellesdugnaden vi nå alle er en del av.