NYHETER

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi har normal drift
I Acapo er vi heldige som kan opprettholde normal drift, dog fra en rekke satellitter og hjemmekontorer i tillegg til våre faste kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Fredrikstad. Alle våre  medarbeidere viser imponerende stor fleksibilitet, lojalitet og pågangsmot oppi alt dette.  

Våre ansatte
De fleste av våre medarbeidere er flyttet til en hjemmekontorløsning, og er alle oppfordret til ikke å benytte seg av offentlig transport i denne perioden. Vi følger nøye med på utviklingen og de råd og retningslinjer som gis av FHI, Helse Norge og Regjeringen.  

Tilgjengelighet
Vi unngår fysiske møter nå, men alle våre er tilgjengelige som vanlig på e-post, telefon og via videomøter.

Vi kan hjelpe!
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en gjennomgang av din portefølje, gode råd eller hjelp i en konkret sak eller med en konkret utfordring.

Vi hjelper deg med også med å få oversikt, vurdere tiltak og begrensinger for en kostnadseffektiv styring av din IP-portefølje.

Den første innledende samtalen er kostnadsfri for deg.

Du kan ringe, sende en e-mail eller benytte vårt kontaktskjema for å nå oss.

Kundeportal 
Vår kundeportal er også et godt verktøy nå for å få oversikt og status i din portefølje hos oss.

Varemerkesøknad?  
Dersom du vil innlevere en varemerkesøknad kan dette også gjøres enkelt og direkte i vår Varemerkeportal.

Patentstyret – løpende frister

Fristforlengelse
Ved behov for fristforlengelser begrunnet i COVID-19, vil dette normalt innvilges av Patentstyret. Dette gjelder frister som er fastsatt av Patentstyret og ikke andre lov- og forskriftsbestemte frister. Frister som forlenges etter søknad er frister i forbindelse med saksbehandling eller frister for å rette formelle mangler. Søknad om slik fristforlengelse må mottas hos Patentstyret før den opprinnelige fristen utløper, og det gis da normalt 2 måneder bered fristforlengelse i varemerke, design og patentsaker.

Oversittet frist
Dersom en frist er utløpt og du derfor har tapt en rettighet eller en søknad, kan du søke om gjenopprettelse. For ytterligere informasjon ta kontakt med oss eller se Patentstyret sine sider.

Andre IPR – myndigheter


EUIPO – EUs design- og varemerkemyndigheter


EPO – Det europeiske patentverket

WIPO – Verdensorganisasjonen for immaterialrett