NYHETER

COVID-19 – det angår oss alle

En gruppe mennesker i ring som har samlet knyttnevene i midten.

Vi er midt i en krise som handler om liv og helse, men som også gir mange praktiske og økonomiske bekymringer og utfordringer. Alt er usikkert og ingen vet hvordan verden vil se ut når stormen har lagt seg.

Vi forsøker alle å komme oss gjennom denne underlige og nesten surrealistiske situasjonen, og vi må alle være kreative og fleksible for å få alt til å fungere med jobb og familie.

Dette er en fellesdugnad for å begrense smittespredning, men det er også viktig at vi alle bidrar så godt vi kan til å holde det norske næringslivet i gang i den grad det er mulig.

I Acapo er vi heldige. Vi opprettholder en tilnærmet normal drift takket være våre fleksible og lojale som viser stort pågangsmot oppi det hele.

I denne krisen må vi vise solidaritet og samhold i alle ledd. Vi må være løsningsorienterte slik at vi i størst mulig grad kan begrense også de økonomiske konsekvensene denne krisen vil få for næringslivet. Vi må tenke langsiktig, helhetlig og på konsekvensen av det vi foretar oss nå.

Dette er ikke tiden for å være navlebeskuende og for å «mele sin egen kake». I Norge opplever vi nå de mest inngripende tiltak i fredstid, og vi går en usikker tid i møte der næringslivet rammes hardt og brutalt.  Håpet er at denne spesielle situasjonen også gir perspektiv og skaper forståelse.

Acapo vil bidra med det vi kan for å sikre en god fremtid for det norske næringslivet også etter denne krisen.

Ta vare på hverandre. Det er i krise vi viser hvem vi er.