FAGSTOFF

Hvordan vil Brexit påvirke dine IP-rettigheter?

Great Britain and EU, Brexit referendum concept

Brexit har skapt mye uro, også i IP verdenen. På sikt kan det føre til endringer. Men Brexit har ingen umiddelbar innvirkning på eksisterende IP rettigheter, og vil ikke begrense omfanget av disse. Det nye europeiske patentet, som man trodde ville ha effekt fra tidlig i 2017, blir utsatt på ubestemt tid. Den historiske britiske folkeavstemmingen 23 juni 2016, Brexit, vil få store konsekvenser i EU. Implementeringen, som vil føre til at Storbritannia forlater EU vil ta minst 2 år, sannsynligvis vil den ta enda lenger tid.

EU-varemerker og –design dekker nå også Storbritannia. Det vil de ikke gjøre når Storbritannia er helt ute av EU. Da vil man måtte søke om varemerke- og designbeskyttelse i Storbritannia i tillegg til i EU. Det vil trolig komme en overgangsordning slik at eksisterende EU-varemerker og –design kan omgjøres til nasjonale britiske registreringer. Vi vil da informere om dette.

Brexit vil også påvirke det europeiske patentsystemet, men ikke så alvorlig som man kanskje kunne tro. EPO (The European Patent Office), hvor man kan søke om patent, og så få godkjenning for validert patent i europeiske land, vil ikke endres. Dette fordi EPO er uavhengig av EU, slik at alle land i Europa kan være medlem av EPO uavhengig av om landene er EU-medlem.

Det nye EU-patentet (European Unitary Patent) vil imidlertid påvirkes. Hensikten med EU patentet er at man skal kunne få ett EU-patent og én EU- patentrett (UPC) for håndhevingen, og at man bare må validere i de få europeiske landene som ikke er medlem av EU.  I motsetning til i dag hvor man må validere patentsøknader godkjent av EPO individuelt i alle de europeiske landene. Regelverket (UPC ) er imidlertid skrevet slik at det er avhengig av Storbritannias medlemskap, dette må derfor reforhandles. En av de tre Enhetspatentdomstolene var planlagt lagt til London, denne må nok relokaliseres. Dermed blir det etterlengtede nye EU patentet foreløpig lagt på is, trolig vil det ta flere år før det kan iverksettes.