acapo_icons_settings_large_white_RGB

OFFSHORE, OLJE, GASS

acapo_icons_settings_large_white_RGB

OFFSHORE, OLJE, GASS

VÅR KOMPETANSE

Acapo har medarbeidere med mange års erfaring i patentering av løsninger innen offshorenæringen. Vi bistår også våre kunder med inngrepsvurderinger, «freedom to operate»-analyser og annen strategisk rådgivning vedrørende forvaltningen av virksomhetens IP.

Våre advokater og advokatfullmektiger har lang erfaring med blant annet utforming av avtaler knyttet til teknologisamarbeid, håndtering av rettighetskrenkelser og andre tvister i og utenfor domstolene, og strategisk rådgivning i forbindelse med varemerke- og designbeskyttelse.

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere hvis du ønsker å vite mer!

  Meld meg på nyhetsbrev

  HØYT INNOVASJONSNIVÅ - STORE VERDIER

  Innovasjonsnivået i oljeselskaper og leverandørindustrien er høyt. Teknologiutviklingen innebærer store investeringer, og rettigheter til å utnytte innovativ teknologi representerer betydelige verdier. Dette gir grobunn for et høyt konfliktnivå mellom aktører i offshore-næringen.

  Blant større internasjonale selskaper i olje- og gassindustrien er det stor bevissthet rundt de betydelige verdiene som ligger i selskapenes IP, og mange av aktørene har store patentporteføljer.  Senere undersøkelser viser at svært få norske teknologiselskaper ser på immaterielle rettigheter som like viktige.  Indikasjoner på at omfanget av ulovlig kopiering og inngrep i industrielle rettigheter kommer til å øke i årene fremover, også innen offshore-næringen, tilsier at innsatsen for å beskytte egen IP bør trappes opp.

  UTVIKLINGSSAMARBEID KREVER GODE AVTALER

  Offshore-relatert teknologi er preget av utstrakt utviklingssamarbeid mellom flere parter. Dette krever gjennomtenkte avtaler som regulerer rettigheter til IP som bringes inn i, eller kommer ut av, et samarbeid. Ofte vil det dukke opp spørsmål knyttet til arbeidstakeroppfinnelser og lisensiering av patentert teknologi og varemerker i forbindelse med slikt utviklingssamarbeid.

  RÅDGIVERE

  Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
  M.SC., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  TROND ØVSTTUN

  Bygg, anlegg, industridesign, fiskeri, havbruk, offshore, olje, gass, ip-strategi, patent, ip-overvåking
  CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  PER ROALD FLUGE

  Bygg, anlegg, offshore, olje, gass, patent
  M.SC. PATENTRÅDGIVER

  JON OLAV TISTHAMAR

  Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
  SIV.ING., PATENTRÅDGIVER

  ANJA MARIA VEISETH

  Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
  M.SC. PATENTRÅDGIVER

  TINE ALMELAND KNUDTZON

  Elektronikk, IT, fiskeri, havbruk, media, underholdning, offshore, olje, gass, patent
  M.SC., PH.D, EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

  HELEN CHRISTIE

  Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, offshore, olje, gass, patent
  PH.D, UNITED STATES PATENT AGENT

  JORDAN MICHAEL BAUMAN

  industridesign, mote, tekstil, livsstil, fiskeri, havbruk, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, offshore, olje, gass, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
  ADVOKAT MNA, PARTNER

  KJERSTI ROGNE

  Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
  MASTER OF LAW, JURIDISK RÅDGIVER

  ERIK OTBY