NÆRINGSMIDLER, DAGLIGVARE

NÆRINGS-
MIDLER, DAGLIGVARE

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Acapos rådgivere har erfaring med rådgivning overfor anerkjente merkevareleverandører under utviklingsprosessen av nye produkter, emballasje og produktnavn. Blant annet bistår vi med å gjøre forundersøkelser, beskytte varemerker, design og oppfinnelser. Dessuten utarbeides rettslige vurderinger og vi tilbyr opplæring.

Våre advokater og advokatfullmektiger bistår også våre kunder med å forfølge rettighetskrenkelser i og utenfor domstolene. Vi håndterer også saker som behandles i Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) der det er spørsmål om aktører har handlet i strid med markedsføringsloven.

PRODUKTETTERLIGNING? ULOVLIG MARKEDSFØRING?

En av de typiske utfordringene for aktører i dagligvarebransjen er at konkurrenter legger seg tett opp til produkt- og emballasjedesignet på de markedsledende produktene. Både domstolene og NKU har de senere årene tatt stilling til en rekke slike saker. Dersom det ikke reageres på denne type etterligning, kan konsekvensen bli at det utvikler seg standarder i bransjen basert på markedslederen. Eksempler på dette er såkalte «kategorifarger», der det har blitt vanlig at sennep selges i gul emballasje, ketchup i rød, og makrell i tomat i gule bokser.

Utvikling av markedsføringsmateriale og reklamefilmer krever betydelige ressurser. Allerede tidlig i prosessen er det fornuftig å undersøke at man ikke bruker materiale som er opphavsrettslig beskyttet av andre, eller på annen måte krenker andres immaterielle rettigheter eller er i strid med god forretningsskikk.

Overvåking av markedet og konkurrenter er viktige deler av en IP-strategi. Det bidrar til å sikre og opprettholde virksomhetens handlingsrom («Freedom to operate») og gir grunnlag for posisjonering i markedet.

INNOVATIV? TA VARE PÅ DINE KONKURRANSEFORTRINN!

Innovasjon og produktutvikling er viktige suksessfaktorer for å skape sterke merkevarer og for å hevde seg i den tøffe konkurransen i næringsmiddel- og dagligvarebransjen.

Hos suksessrike merkevareleverandører er IP en sentral del av alle ledd i verdikjeden. Det arbeides med innovasjon i utvikling av produkter, design, pakning, produktnavn og kommunikasjon. En god forvaltning av selskapets immaterielle verdier forutsetter kunnskap og opplæring i hele organisasjonen.

RÅDGIVERE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Bodil Sollie Hjelsvold
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

Elektronikk, IT, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, patent
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BØRGE ANDRÉ HILDEN

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KRISTINA EDÉN JOHNSEN

Ingrid Wetlesen Davanger
ADVOKAT MNA, PARTNER

INGRID WETLESEN DAVANGER