MOTE, TEKSTIL, LIVSSTIL

MOTE, TEKSTIL, LIVSSTIL

HVA KAN VI BISTÅ MED?

I Acapo har vi erfarne advokater og andre IP-rådgivere som arbeider med beskyttelse av immaterielle rettigheter innenfor tekstil, mote og livsstil. Vi tar gjerne en prat med deg om du ønsker råd og bistand for å sikre dine immaterielle rettigheter.

DIN MERKEVARE - DITT OMDØMME!

Innenfor mote- og tekstilindustrien er varemerke- og designbeskyttelse viktige virkemidler for å blant annet sikre konkurransefortrinn og hindre produksjon og salg av piratkopier. For konsumentene er det også viktig at rettighetshaver beskytter sine immaterielle verdier og håndhever retten til disse. Blant annet sikres konsumenten at varen og dets varemerke har den kommersielle opprinnelse som varen utgir seg for å ha.

Innenfor denne bransjen er det viktig at omdømme knyttet til varemerket ikke skades ved ulovlig omsetning av kopiprodukter. Slik skadelig produksjon og omsetning er vanskelig å stoppe hvis du ikke kan dokumentere at du har immaterielle rettigheter som er krenket.

BESKYTT DET UNIKE!

Varemerkeloven gir varemerkeinnehavere strategiske verktøy som det er viktig å ta i bruk. Et verdifullt varemerke som har opparbeidet goodwill, suksess og en god markedsposisjon er ofte gjenstand for kopiering og snarveier til raske inntekter. Ved å sikre varemerket gjennom registrering oppnås et vern som gir verktøy for å beskytte verdiene som er opparbeidet rundt merket.

For tilbydere av produkter og tjenester som retter seg mot en spesifikk livstil er det på samme måte viktig å beskytte de immaterielle verdiene som skapes. Dette kan være varemerker for produkter som reflekterer valg innen fysisk aktivitet, kosthold, sosialt levesett, nytelsesmidler og helse generelt sett. Her kan beskyttelse av produktets emballasje ved designregistrering og sikring av varemerket ved varemerkeregistrering bidra til å ivareta de verdiene som skapes rundt produktet. Om emballasjen er tilstrekkelig unik og egnet til å oppfattes som et varemerke kan emballasjen også kunne beskyttes ved registrering som tredimensjonalt varemerke. Eksempler på dette er utformingen av en parfymeflaske eller en leppestift.

ER DITT NYE NAVN ELLER DESIGN NYTT?

Før nye varemerker tas i bruk anbefaler vi gjennomføring av forundersøkelser for å avdekke om det finnes eksisterende og etablerte rettigheter som kan være til hinder for beskyttelse av det nye merket. Slik kan du på et tidlig tidspunkt få indikasjon på om du bør foreta endringer i det planlagte merket eller om det må byttes ut med et annet varemerke. Hvis du ikke oppdager dette før senere i prosessen kan konsekvensen være unødvendige kostnader og anklage om krenkelse av andre næringsdrivendes rettigheter.

HVA GJØR KONKURRENTENE?

Overvåking av varemerkeregistre i og utenfor Norge er et viktig virkemiddel for å følge med på om ditt varemerke misbrukes av andre. Om det avdekkes at andre har søkt registrert et til forveksling likt varemerke, bistår vi også i innsigelsessaker og om nødvendig ved å forfølge inngrepet gjennom et søksmål.

PATENT PÅ NYTT TEKSTILMATERIALE?

I tillegg til varemerke- og designrettigheter, er det også viktig for tekstilprodusenter å merke seg at det er mulig å oppnå patent på nye tekstilkombinasjoner om man kan sannsynliggjøre at vilkårene for å oppnå patent etter patentloven er oppfylt.  Et slikt eksempel er patentet som lå til grunn for det tekstilmaterialet som ble introdusert i markedet under varemerket «Gore-tex».

RÅDGIVERE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KRISTINA EDÉN JOHNSEN

Ingrid Wetlesen Davanger
ADVOKAT MNA, PARTNER

INGRID WETLESEN DAVANGER

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
MASTER OF LAW, ADVOKAT FULLMEKTIG

ERIK OTBY