MEDIA, UNDERHOLDNING

MEDIA, UNDER-
HOLDNING

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Våre advokater og jurister har lang erfaring med å veilede og bistå våre kunder i media- og underholdningsbransjen. Blant annet har vi bistått artister og andre større og mindre aktører i underholdningsbransjen med varemerkebeskyttelse, utarbeidelse av avtaler og vurdering av opphavsrettslige spørsmål.

Vi hjelper deg gjerne med å kartlegge og forvalte dine rettigheter, samt undersøke hvilke rettigheter dine konkurrenter besitter.

HAR DU KREATIV SUKSESS?

Er du i media- og underholdningsbransjen? Er du kreativ og nyskapende? Om du da ikke allerede har, kommer du da sannsynligvis til å skape store verdier. Et manus, en film og en roman er alle eksempler på skaperverk som representerer verdier. En sang kan fort bli en hit som er på alles lepper. Det kan være fristende for andre å seile på denne bølgen, og sikre seg egen vinning ved å utnytte din innsats.

VERDIFULLE SPIN-OFF-EFFEKTER – FOR HVEM?

Det er ikke uvanlig at suksessfulle sanger, filmer, TV-serier, dataspill, bøker og lignende fører til spin-off-effekter. Dersom du har sikret deg eneretten til å produsere, markedsføre og selge effektene, kan dette utgjøre store verdier. Du vil også kunne forhindre at andre aktører bruker ditt produkt på en uønsket måte.

HVEM HAR RETT TIL HVA?

I media og underholdningsbransjen er det også viktig å ha gode avtaler og kontrakter. For hvem eier egentlig rettighetene til manuset? Til boktittelen? Til illustrasjonene?

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke verdier som skapes, samt forvalte og beskytte disse verdiene på en hensiktsmessig måte. Det er også viktig å være klar over andres rettigheter, for å unngå å gjøre ulovlige inngrep.

For å unngå sanksjoner fra offentlige myndigheter og konkurrenter, må du også vite hva som er lovlig markedsføring av dine produkter og tjenester.

RÅDGIVERE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Elektronikk, IT, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, patent
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BØRGE ANDRÉ HILDEN

Elektronikk, IT, industridesign, media, underholdning, patent, ip-overvåking
PH.D. (FYSIKK), PATENTRÅDGIVER, PARTNER

STEIN ROAR GJØEN

Helen Christie
M.SC., PH.D, EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HELEN CHRISTIE

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

Ingrid Wetlesen Davanger
ADVOKAT MNA, PARTNER

INGRID WETLESEN DAVANGER

industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KRISTINA EDÉN JOHNSEN