FISKERI, HAVBRUK

FISKERI, HAVBRUK

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Fiske og havbruk har lange tradisjoner i Norge, og norsk fisk har vært eksportert i flere hundre år. Havbruksnæringen produserer rundt 1,3 millioner tonn fisk årlig. Havbruk omfatter også kommersiell dyrkning og/eller høsting av alger og skalldyr, hvilket er en næring som må antas å være i startgropen fremdeles. Oppdrett og tradisjonelt fiske er en næring med mye nytenking og innovative løsninger. Det utvikles stadig nye fangstmetoder/redskap, fôr og foredlingsmetoder som gjør både tradisjonelt fiske og oppdrett til en stadig sterkere og mer fremtidsrettet næring.

Vi har medarbeidere med mange års erfaring innen patentering av løsninger innen fiskeri og havbruk.

HVORDAN GJØRE INNOVASJONEN LØNNSOM?

Oppdrettsnæringen har også mange utfordringer med hensyn til fôrressurser, rømming og miljøpåvirkninger både med hensyn til de umiddelbare omgivelsene i tilknytning til merdene, og til stammene av villaks. Videre er det et ønske fra kunder at den salgbare fisken skal kunne spores tilbake til oppdrettsanlegget/fangststedet, og det skal kunne dokumenteres at den er sunn og har vært behandlet godt. Slakt og foredling av fisk er også et område hvor det satses på videreutvikling og automatisering samtidig som fiskevelferd og miljøhensyn skal tas.

Det er mye forskning og et stort fokus på å finne nye løsninger innen denne næringen, hvilket medfører et høyt innovasjonsnivå. Utfordringen er imidlertid å holde på de gode løsningene slik at de blir lønnsomme og ikke bare kopiert av konkurrentene. Et av virkemidlene man har for å oppnå dette, er å patentsøke sine nyvinninger, og deretter eventuelt lisensiere ut rettigheter. På denne måten kan man øke inntjeningen, samtidig som man ved lisensiering lar alle nyte godt av videreutviklingene. Andre virkemidler kan være designrettigheter samt å beskytte sitt varemerke slik at potensielle kjøpere lett kjenner igjen produktet fra den enkelte bedrift.

HAR DU HANDLINGSROM?

I Norge har det statistisk sett vært en kraftig økning i antall patentsøknader på dette området de siste årene. Dette betyr også at det blir flere rettigheter å forholde seg til, og det kan begrense det handlingsrommet man kanskje trodde man hadde.

Å overvåke konkurrentene eller fagområdet vil derfor både gi kunnskap om konkurrentene, men også bidra til at man unngår å utvikle noe som senere viser seg at andre har enerett på og som man derfor ikke kan benytte.

RÅDGIVERE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Bodil Sollie Hjelsvold
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

Bygg, anlegg, industridesign, fiskeri, havbruk, offshore, olje, gass, ip-strategi, patent, ip-overvåking
CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

PER ROALD FLUGE

Helen Christie
M.SC., PH.D, EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HELEN CHRISTIE

Terje Arntsen
SIV.ING., PATENTRÅDGIVER

TERJE ARNTSEN

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE