acapo_icons_settings_large_white_RGB

FARMASI, BIOTEKNOLOGI

acapo_icons_settings_large_white_RGB

FARMASI, BIOTEKNOLOGI

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Vi har mange års erfaring innen patentering av medisinske, biologiske og bioteknologiske oppfinnelser og har stort fokus på kompetanse og kompetent strategisk rådgiving på dette området.

Ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du vil vite mer!

  Meld meg på nyhetsbrev

  PATENTERING

  Våre patentrådgivere kan bistå med utarbeiding av patentsøknader for substanser i legemiddelet, og for fremgangsmåte for fremstilling og bruk. De kan også bistå ved inngrepsvurderinger, registering av SPC, «freedom to operate»-analyser og i konflikter i og utenfor domstolene.

  VERN AV PRODUKTNAVN

  Produktnavn og navn på farmasøytiske preparater representerer store verdier for legemiddelindustrien. Acapo har lang erfaring med å bistå store internasjonale farmasiselskaper med varemerkesøknader og forvaltning av varemerkemerkeporteføljer. Vi utfører også forundersøkelser og gir annen strategisk rådgivning.

  KONFLIKTHÅNDTERING

  Våre advokater bistår i konfliktsaker i og utenfor domstolene. I tillegg opptrer våre patentrådgivere ofte som fagkyndige eksperter og meddommere i det norske rettssystemet.

  PATENT - SELGE, LISENSIERE, UTNYTTE SELV?

  Bioteknologi uten patenter er nærmest utenkelig i dag. Utnyttelsen av de fleste kommersielle interessante utviklinger innen bioteknologi avhenger av at de tilknyttete immaterielle rettigheter sikres.

  Lisensiering, salg og innkjøp av rettigheter er ved siden av patentering svært vanlig og typisk for bioteknologiske oppfinnelser.

  SÆRLIGE UTFORDRINGER MED LEGEMIDLER

  Utvikling av legemidler er et særdeles tids- og kostnadsintensivt område med betydelige usikkerheter frem til et legemiddel endelig har fått markedstillatelse. Denne bransjen er derfor spesielt kjent for sin høye og målrettede innovasjons- og patenteringsaktivitet for å sikre at investeringer i utviklingen gjenvinnes. Markedseksklusivitet for legemidler gjennom patenter er derfor den avgjørende nøkkelen til kommersiell suksess etter utviklingsarbeidet.

  PATENTRETTEN INNEN BIOTEK I ENDRING

  Patentering innenfor bioteknologi er et felt som er under stadig endring og tilpasning til nye lover og rettspraksis i ulike land. Vi er til enhver tid er oppdatert på gjeldende nasjonal og internasjonal rettspraksis for å kunne gi optimal bistand og råd.

  RÅDGIVERE

  Bygg, anlegg, farmasi, bioteknologi, industridesign, fiskeri, havbruk, næringsmidler, dagligvare, patent, ip-overvåking
  SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  BODIL SOLLIE HJELSVOLD

  farmasi, bioteknologi, fiskeri, havbruk, ip-strategi, patent
  M.SC., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  JAN-OVE HINDENES

  Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, offshore, olje, gass, patent
  PH.D, UNITED STATES PATENT AGENT

  JORDAN MICHAEL BAUMAN

  farmasi, bioteknologi, mote, tekstil, livsstil, fiskeri, havbruk, varemerke
  ADVOKATFULLMEKTIG

  ALEXANDER HALLINGSTAD

  Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
  ADVOKAT MNA, PARTNER

  ESPEN CLAUSEN