FARMASI, BIOTEKNOLOGI

FARMASI, BIOTEKNOLOGI

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Vi har mange års erfaring innen patentering av medisinske, biologiske og bioteknologiske oppfinnelser og har stort fokus på kompetanse og kompetent strategisk rådgiving på dette området.

Ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du vil vite mer!

PATENTERING

Våre patentrådgivere kan bistå med utarbeiding av patentsøknader for substanser i legemiddelet, og for fremgangsmåte for fremstilling og bruk. De kan også bistå ved inngrepsvurderinger, registering av SPC, «freedom to operate»-analyser og i konflikter i og utenfor domstolene.

VERN AV PRODUKTNAVN

Produktnavn og navn på farmasøytiske preparater representerer store verdier for legemiddelindustrien. Acapo har lang erfaring med å bistå store internasjonale farmasiselskaper med varemerkesøknader og forvaltning av varemerkemerkeporteføljer. Vi utfører også forundersøkelser og gir annen strategisk rådgivning.

KONFLIKTHÅNDTERING

Våre advokater bistår i konfliktsaker i og utenfor domstolene. I tillegg opptrer våre patentrådgivere ofte som fagkyndige eksperter og meddommere i det norske rettssystemet.

PATENT - SELGE, LISENSIERE, UTNYTTE SELV?

Bioteknologi uten patenter er nærmest utenkelig i dag. Utnyttelsen av de fleste kommersielle interessante utviklinger innen bioteknologi avhenger av at de tilknyttete immaterielle rettigheter sikres.

Lisensiering, salg og innkjøp av rettigheter er ved siden av patentering svært vanlig og typisk for bioteknologiske oppfinnelser.

SÆRLIGE UTFORDRINGER MED LEGEMIDLER

Utvikling av legemidler er et særdeles tids- og kostnadsintensivt område med betydelige usikkerheter frem til et legemiddel endelig har fått markedstillatelse. Denne bransjen er derfor spesielt kjent for sin høye og målrettede innovasjons- og patenteringsaktivitet for å sikre at investeringer i utviklingen gjenvinnes. Markedseksklusivitet for legemidler gjennom patenter er derfor den avgjørende nøkkelen til kommersiell suksess etter utviklingsarbeidet.

PATENTRETTEN INNEN BIOTEK I ENDRING

Patentering innenfor bioteknologi er et felt som er under stadig endring og tilpasning til nye lover og rettspraksis i ulike land. Vi er til enhver tid er oppdatert på gjeldende nasjonal og internasjonal rettspraksis for å kunne gi optimal bistand og råd.

RÅDGIVERE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Johan Nyander
(M.SC.) EUROPEAN PATENT ATTORNEY (EPA)

JOHAN NYANDER

Bodil Sollie Hjelsvold
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN