ELEKTRONIKK, IT

ELEKTRONIKK, IT

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Våre rådgivere har omfattende erfaring i å bistå aktører innen elektronikk-, kommunikasjons- og IT-bransjen, blant annet med IP-strategi, patentering, varemerkebeskyttelse, overvåking og inngrepsvurderinger. Vi har også flere rådgivere med omfattende internasjonal erfaring innen forskning og industriell utvikling innen elektronikk.

Våre advokater og advokatfullmektiger bistår også våre kunder med å forfølge rettighetskrenkelser i og utenfor domstolene, varemerkebeskyttelse, IP-relaterte avtaler og annen juridisk rådgivning.

RIVENDE TEKNOLOGIUTVIKLING - MULIGHETER OG TRUSLER

Elektronikk, kommunikasjon og datateknologi er industri som har vært i en rivende utvikling i mange år, og som ikke ser ut til å stoppe opp med det første. Industrien er internasjonal, nyskapning finner sted kontinuerlig og utbredelsen geografisk øker stadig. Samtidig presses marginene, konkurransen hardner til, behovet for teknologisk videreutvikling bare øker, og behovet for beskyttelse av teknologien er da åpenbar.

Statistikken for patentsøknader innen disse og lignende områder viser store forskjeller mellom norske og utenlandske søkere. Blant internasjonale søkere ser vi svært mange søknader, mens det er relativt beskjedent fra norske søkere. Dette utgjør både en trussel og en mulighet for norsk industri. Trusselen består i at det foreligger store mengder rettigheter som norske bedrifter må forholde seg til. Muligheten ligger i at norske bedrifter i denne industrien overraskende sjelden søker patent, og har da potensialer til å øke sine antall søknader for så å benytte disse til inntjening og krysslisensiering.

PROAKTIV IP-STRATEGI GIR DEG FORTRINN!

Trusselen kan avhjelpes ved å ha et aktivt forhold til andres rettigheter. Dette kan gjøres ved å utføre rettighetssøk i forkant av produktlansering. Da unngår man utilsiktede patentinngrep med tilhørende konflikter og risikoen for å måtte trekke produkter tilbake fra markedet. Man kan også være proaktiv ved å overvåke konkurrenter og fagområder, for på den måten holde kontinuerlig oversikt over nye rettigheter som kommer til, og som også er indikatorer på mulige produktlanseringer hos konkurrenter. I den siste tiden har man sett hvilke dramatiske følger det kan ha når elektronikk-gigantene ikke håndterer andres rettigheter korrekt.

Potensialet i egne muligheter kan oppnås på mange måter, spesielt ved å legge inn patentsøknader, men også ved å sikre dokumentasjon på forbenyttelsesrett for egne produkter. I bunnen av dette bør det ligge en gjennomtenkt strategiplan for egne og andres immaterielle rettigheter.

KAN PROGRAMVARE PATENTBESKYTTES?

Beskyttelse av programvarerelaterte oppfinnelser utgjør et område der patentpraksis er i endring. Vi bistår gjerne med å vurdere om og hvordan programvarerelaterte oppfinnelser best kan beskyttes i Europa eller andre deler av verden.

RÅDGIVERE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Elektronikk, IT, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, patent
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BØRGE ANDRÉ HILDEN

Elektronikk, IT, industridesign, media, underholdning, patent, ip-overvåking
PH.D. (FYSIKK), PATENTRÅDGIVER, PARTNER

STEIN ROAR GJØEN

Helen Christie
M.SC., PH.D, EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HELEN CHRISTIE

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
MASTER OF LAW, ADVOKAT FULLMEKTIG

ERIK OTBY

Jakob Arborelius
(M.SC.) EUROPEAN PATENT ATTORNEY (EPA)

JAKOB ARBORELIUS