BYGG, ANLEGG

BYGG, ANLEGG

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Vi har medarbeidere med mange års erfaring fra patentering av løsninger innen bygg- og anleggsnæringen. Flere av våre medarbeidere har videre erfaring fra tvister innen dette området.

En av de største utfordringene for bygg- og anleggsnæringen fremover vil være tilgangen på arbeidskraft med riktig kompetanse. Like viktig vil det være å jobbe smartere, mer effektivt og innovativt for få mest mulig bygg og anlegg for de investerte midler og ikke minst for å sikre nye oppdrag og kontrakter i konkurranse med andre. Bygg- og anleggsnæringen er også et industriområde som er vant til å konkurrere.

Ta kontakt med en av våre IP-rådgivere hvis du vil vite mer!

HAR DU EN SMART LØSNING? ER DEN BESKYTTET?

Å utvikle smartere, mer miljømessige og mer rasjonelle metoder vil derfor være et satsingsområde for å vinne i konkurransen med andre. Slik utvikling kan for eksempel være nye forskalingssystemer, armerings- og forspenningssystemer eller utstyr for bygge- og anleggsprosessene.  Å beskytte resultatene av dette utviklings- og innovasjonsarbeidet kan følgelig være et strategisk viktig virkemiddel for å sikre eget handlingsrom («freedom to operate»).

HVA GJØR KONKURRENTENE?

Det er stor tradisjon for patentering av nyvinninger innen bygg- og anlegg. Dette betyr at bedrifter i denne bransjen har mange rettigheter å forholde seg til. Det kan være fornuftig å gjøre undersøkelser for å få oversikt over andres rettigheter, og for å sikre eget handlingsrom.

RÅDGIVERE

Howard Read
Ph.D, LL.M, M.Sc, M.A.; EUROPEAN PATENT ATTORNEY, CHARTERED PATENT ATTORNEY UK

HOWARD READ

Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
M.SC., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

TROND ØVSTTUN

Bodil Sollie Hjelsvold
SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

BODIL SOLLIE HJELSVOLD

Bygg, anlegg, industridesign, fiskeri, havbruk, offshore, olje, gass, ip-strategi, patent, ip-overvåking
CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

PER ROALD FLUGE

Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
SIV.ING., PATENTRÅDGIVER

ANJA MARIA VEISETH

Terje Arntsen
SIV.ING., PATENTRÅDGIVER

TERJE ARNTSEN

Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
MASTER OF LAW, ADVOKAT FULLMEKTIG

ERIK OTBY

Ingrid Wetlesen Davanger
ADVOKAT MNA, PARTNER

INGRID WETLESEN DAVANGER