acapo_icons_settings_large_white_RGB

BYGG, ANLEGG

acapo_icons_settings_large_white_RGB

BYGG, ANLEGG

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Vi har medarbeidere med mange års erfaring fra patentering av løsninger innen bygg- og anleggsnæringen. Flere av våre medarbeidere har videre erfaring fra tvister innen dette området.

En av de største utfordringene for bygg- og anleggsnæringen fremover vil være tilgangen på arbeidskraft med riktig kompetanse. Like viktig vil det være å jobbe smartere, mer effektivt og innovativt for få mest mulig bygg og anlegg for de investerte midler og ikke minst for å sikre nye oppdrag og kontrakter i konkurranse med andre. Bygg- og anleggsnæringen er også et industriområde som er vant til å konkurrere.

Ta kontakt med en av våre IP-rådgivere hvis du vil vite mer!

  Meld meg på nyhetsbrev

  HAR DU EN SMART LØSNING? ER DEN BESKYTTET?

  Å utvikle smartere, mer miljømessige og mer rasjonelle metoder vil derfor være et satsingsområde for å vinne i konkurransen med andre. Slik utvikling kan for eksempel være nye forskalingssystemer, armerings- og forspenningssystemer eller utstyr for bygge- og anleggsprosessene.  Å beskytte resultatene av dette utviklings- og innovasjonsarbeidet kan følgelig være et strategisk viktig virkemiddel for å sikre eget handlingsrom («freedom to operate»).

  HVA GJØR KONKURRENTENE?

  Det er stor tradisjon for patentering av nyvinninger innen bygg- og anlegg. Dette betyr at bedrifter i denne bransjen har mange rettigheter å forholde seg til. Det kan være fornuftig å gjøre undersøkelser for å få oversikt over andres rettigheter, og for å sikre eget handlingsrom.

  RÅDGIVERE

  Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
  M.SC., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  TROND ØVSTTUN

  Bygg, anlegg, farmasi, bioteknologi, industridesign, fiskeri, havbruk, næringsmidler, dagligvare, patent, ip-overvåking
  SIV.ING., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  BODIL SOLLIE HJELSVOLD

  Bygg, anlegg, industridesign, fiskeri, havbruk, offshore, olje, gass, ip-strategi, patent, ip-overvåking
  CAND. SCIENT., EUROPEAN PATENT ATTORNEY, PARTNER

  PER ROALD FLUGE

  Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
  SIV.ING., PATENTRÅDGIVER

  ANJA MARIA VEISETH

  Bygg, anlegg, industridesign, offshore, olje, gass, patent
  M.SC. PATENTRÅDGIVER

  TINE ALMELAND KNUDTZON

  Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
  MASTER OF LAW, JURIDISK RÅDGIVER

  ERIK OTBY

  Bygg, anlegg, offshore, olje, gass, patent
  M.SC. PATENTRÅDGIVER

  JON OLAV TISTHAMAR

  Bygg, anlegg, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
  ADVOKAT MNA

  INGRID WETLESEN DAVANGER