NYHETER

Acapo kan hjelpe deg på veien til suksess!

VI KAN STRATEGISK BRUK AV IMMATERIELLE VERDIER – IP

  • Patent Gir en enerett til en oppfinnelse (teknisk løsning)
  • Varemerke Ordmerke, slagord, logo, figurer, lydmerker mv
  • Design Utformingen av et produkt / skjermbilder
  • Foretaksnavn Navnet på virksomheten registrert i Brønnøysundregistrene
  • Domene Nettadresse
  • Opphavsrettigheter Blant annet til tekst, software, kunst mv
  • Know-how
  • Bedriftshemmelighet Hemmeligholdt kunnskap – alternativ til patent
Back to list