NYHETER

Acapo advarer mot fornyelsesvarsler fra Varemerke Byrå

Den siste tiden har Acapo mottatt en rekke henvendelser fra kunder som har mottatt fornyelsesvarsel for sine varemerkeregistreringer fra foretaket Varemerke Byrå.

Reaksjonene vi har mottatt går både på at det oppleves irriterende å stadig måtte være på vakt mot useriøse aktører, og på prisnivået for fornyelsen, som ligger langt over det gjengse nivået blant seriøse aktører i bransjen.

Patentstyret har utarbeidet en liste over foretak som sender ut useriøse fornyelsesvarsel og falske fakturaer. Varemerke Byrå står på denne «svartelisten». Se Patentstyrets hjemmeside

Varemerke Byrå er registrert i Foretaksregisteret som et Norskregistrert utenlandsk foretak.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til fornyelse av dine varemerkeregistreringer.

For Acapo AS

Kjersti Rogne