IP-strategi ikon

FORSPRANG® IP-STRATEGI

Hva kan vi bistå med?

Trademark ikon

VAREMERKE

Har du enerett til ditt varemerke?

PATENT

Hvem skal utnytte din oppfinnelse?

IP-overvåking ikon. patentovervåking

DESIGN

Design gir identitet til ditt produkt

Juridiske tjenester ikon

JURIDISKE TJENESTER

Trenger du en advokat?

IP-overvåking ikon

IP-OVERVÅKING

Hva holder konkurrenten på med?

FORSPRANG®
VI SKAPER HANDLINGSROM FOR
VÅRE KUNDER

Skillestrek
Acapo er et av Norges ledende rådgivingsselskaper med spesialisering innen vern, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter som patenter, design, varemerke og opphavsrett.
Med vår erfaring og kompetanse bidrar vi til å skape, og til å opprettholde handlingsrom og forsprang for våre kunder.
Våre medarbeidere har kvalifikasjoner innen de fleste fagfelt, slik at vi kan hjelpe bedrifter i alle bransjer fra mote og livsstil til bioteknologi, havbruk, olje og gass.

BRANSJER

Skillestrek

VERDIENE VÅRE

Acapo legger følgende verdier til grunn for sin virksomhet og i alt sitt arbeid
Skillestrek
TROVERDIGHET
ENGASJEMENT OG KREATIVITET
RESULTATORIENTERING
Acapo AS
SAMHANDLING OG LÆRING
GLEDE OG RAUSHET