NYHETER

Norge etter femten års medlemskap i EPO

Globus av verden med utsnitt av Europa

Det er i disse dager 15 år siden Norge tiltrådt den Europeiske patentkonvensjonen (EPC). Dette gjorde Norge samtidig til et medlem av den Europeiske patentorganisasjonen (EPO). Det har vært 15 intense år med store endringer!

 

For det første betydde dette at vi knyttet oss til en av verdens viktigste patentmyndigheter. Dette førte til enda større vekt på utdanning og kvalifikasjoner, og ytterligere profesjonalisering. Tidligere var oversettelser en stor del av arbeidet, men dette er i stor grad blitt borte etter at myndighetene åpnet for søknader og saksgang på engelsk. I stedet er bransjen nå mer preget av rådgivning, og over tid har rådgivning gått over fra prosjektnivå til også strategisk nivå. Dette er da også tilpasset en tid der immaterielle verdier i snitt utgjør 80 prosent av bedriftenes verdier.

 

I denne perioden har det også skjedd mye i hele samfunnet, og diversiteten i bransjen gjenspeiler mye av dette. Fra å være en svært konservativ og mannsdominert bransje, er det i dag jevnt fordelt mellom kjønnene, og kvinnelige ledere er vanlige. Også blant de ansatte, er bransjen internasjonalt anlagt, bare i Acapo er det over 10 prosent med bakgrunn fra utlandet.

 

Acapo har i alle år innrettet seg for å være den foretrukne samarbeidspartner for det norske næringsliv globalt og for internasjonale kunder lokalt. På den måten var vi godt forberedt på de endringene som kom. I likhet med våre naboland, fikk vi også en periode med konsolideringer i Norge, også her var Acapo aktiv. Allerede i 2010 kjøpte Acapo ABC-patent, og i 2019 ble Fluges patentkontor fusjonert inn.

 

Vi har alltid vært internasjonalt innrettet, de fleste som søker patent ønsker også å ta vare på sine verdier i utlandet. Ansatte med internasjonal og diversifisert bakgrunn gir oss kompetansen som kreves for å kunne levere tjenester som holder internasjonale mål, noe som gjenspeiler seg i de internasjonale rangeringslistene.

 

Hva som er «godt nok» er et bevegelig mål, men i Acapo har vi alltid hatt fokus på dette, og vil fortsette med det. Vi ser at alt arbeidet og investeringene i medarbeiderne gir resultater, blant annet på de internasjonale rangeringslistene, der Acapo og den norske bransjen forøvrig ikke står tilbake for våre utenlandske konkurrenter.