NYHETER

10 år som Acapo!

Acapos historie kan dateres tilbake til 1924 da selskapet ble grunnlagt som AS Bergen Patentkontor. Bergen Patentkontor fusjonerte med Actio-Lassen AS og selskapet ble i den forbindelse gitt navnet Acapo AS i 2006. Dette er nå 10 år siden. Mye har skjedd i løpet av disse 10 årene.

Avdelingen i Trondheim ble åpnet i november 2006. Her har vi sakte men sikkert vokst og vi er nå godt plassert på Brattørkaia.  I januar i år ble Katja Reitan tatt opp som partner i Acapo. Katja var den første vi ansatte i Trondheim, og den første i Norge til å bestå EQE eksamen.  

I 2010 ble det Oslobaserte selskapet ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS  fusjonert inn i Acapo AS. Acapo har derfor siden 2010 vært godt representert i de 3 største byene i Norge. I januar i år ble også Stein Roar Gjøen ved kontoret i Oslo tatt opp som partner i Acapo.

Navnet Acapo ble valgt etter en intern navnekonkurranse i selskapet. Navnet var kort og fungerte også internasjonalt, det begrenset oss verken geografisk eller på annen måte. «A capo» kommer opprinnelig fra italiensk og kan oversettes til «den ledende» eller «den første i rekken». 

Navnet er således også forenelig med vår visjon: «Acapo skal være den foretrukne samarbeidspartner for det norske næringsliv globalt og for internasjonale kunder lokalt.»

Vi ser frem til flere fremgangsrike år med Acapo og håper og tror at vår lidenskap for IP motiverer våre kunder til å se verdien og viktigheten av de innovasjonene de gjør. Da vil de også få den oppmerksomhet og prioritet de fortjener for å kunne tjene som viktige verktøy for å kunne nå bedriftens mål og visjoner.