Our team iconOur team

close buttonclose button
Tora
ATTORNEY-AT-LAW

Tora Krogsæter Vinje

T: 22 07 19 67
M: 952 07 660
E: tkv@acapo.no  

Tora er advokat og bistår våre kunder med med rådgivning og tvisteløsning innenfor immaterielle rettigheter (varemerke-, design- og opphavsrett), markedsføringsrett og kontraktsrett. Hun er særlig interessert i problemstillinger knyttet til varemerker, markedsføringsrett og opphavsrett, og har god erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Tora startet i Acapo i mars 2017. Hun kommer fra et advokatfirma der hun hovedsakelig arbeidet med avtalerettslige problemstillinger. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo (2014), med spesialfag i opphavsrett og varemerke-, design- og patentrett i tillegg til konkurranserett og informasjonsrett. Under studiene vant hun også Nordisk prosedyrekonkurranse innenfor immaterielle rettigheter. Masteroppgaven omhandlet varemerkeregistrering av åndsverk etter utløpet av vernetiden. I tillegg til mastergraden i rettsvitenskap, har Tora en bachelorgrad i arkeologi.

Toras arbeidsspråk er norsk og engelsk, hun er medlem av Den norske advokatforeningen, og arbeider til daglig ved vårt kontor i Oslo.